Тайнственост и мистика обгръщат явлението Deja Vu.


Усещането за нещо вече случило се... било...


ни въвежда в спомени, стигнали до сърцето ни


и ни дава увереност, че ни е имало и винаги ще ни има...

 

 

Концепцията на винарска изба Братя Минкови е обвързана с цикличността на времето, с наследственост, култура от минали поколения и развитие в съвременността върху солидната база на фамилното наследство.

В този смисъл Deja vu e явление, което може да се свърже със спиралата на времето.

Миг на удоволствие от виното, изпитан някога, се появява изненадващо днес и ни пренася в момент от миналото, запомнен с атмосферата на познати аромати, вкусове и радостното вълнение, което сме изживели тогава...

Това състояние се пресъздава днес, но по различен начин и отново предизвиква в нас познатото вълнение...