Oak Tree

Дъбът е свещено дърво в културата на народите и в културата на винопроизводството.
Той е символ на могъщество и вековност, на стремежа към съвършенство и навечния живот...

 

Този очарователен благородник ще Ви впечатли с балансирания си мек вкус с аромати на малки черни плодове, шоколад и тютюн.

Грижливо следене в продължение на 2 години и отлежаване в барици намират своята изява в Oak Tree.